Česta pitanja i odgovori: Često postavljana pitanja
Vaša lokacija: Početna \ Kontakt \ Česta pitanja i odgovori

Danas se na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu obrazuju studenti na sedam dodiplomskih stručnih studija – računarstva, informatike, elektrotehnike, mehatronike , strojarstva, protetike i ortotike, te graditeljstva, uz tri specijalistička, diplomska studija – informatike, elektrotehnike i graditeljstva.

Rezultati projekta pomoći će nam sagledati potrebe i projekcije Hrvatskog i Europskog tržišta rada, te razvoj i primjenu novih tehnologija u području našeg djelovanja i tada ćemo moći s većom vjerojatnošću, bazirani na dostupnim podacima i projekcijama sagledavati budućnost. Polazne smjernice projekta govore o dosadašnjem ostvarenju visokog stupnja zaposlenosti, prema strukturi kvalifikacija i zadovoljstvu poslodavaca u sektorima Elektrotehnike i računarstva, Informacija i komunikacija, Grafičkih tehnologija, Strojarstva, brodogradnje i metalurgije, Informacijske sigurnosti, Graditeljstva i geodezije te e-Zdravstva. U prognostičkom se razdoblju očekuje promjena strukture kompetencija novim potrebnim kvalifikacijama i zanimanjima, koje postojeći programi studija ne pružaju.

Projekt ima zadaću razvitka visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i studijskih programa području specijalističkih studija politehnike uvažavajući sve preporuke HKO-a (naziv projekta), što pojednostavljeno znači da se u izradi obrazovnih programa polazi od potreba tržišta rada, prate analize društvenog razvoja i tehnoloških trendova i u suradnji s partnerima iz gospodarstva predlažu standardi kvalifikacija i standardi zanimanja u području politehnike. Hrvatski kvalifikacijski okvir temeljni je instrument je uređenja sustava kvalifikacija u Republici Hrvatskoj koji osigurava jasnoću, pristupanje stjecanju, utemeljeno stjecanje, prohodnost i kvalitetu kvalifikacija, kao i povezivanje razina kvalifikacija s razinama kvalifikacija Europskog kvalifikacijskog okvira, te posredno s razinama kvalifikacija kvalifikacijskih okvira u drugim zemljama.

Tijekom trajanja projekta, u svim njegovim fazama, organizirat će okrugli stolovi s relevantnim predstavnicima poslodavaca, izraditi ankete analize potreba i procjena trendova zapošljavanja, te odgovarajuće studije. Prijedlog standarda zanimanja, standardi kvalifikacija, i unapređeni i novi studijski programi kao i završni dokumenti raspraviti u svim fazama izrade s zainteresiranom stručnom javnošću na okruglim stolovima i stručnim konferencijama.

Osnovni cilj, unaprjeđenje postojećih i razvoj novih specijalističkih stručnih studija i studijskih programa politehnike, izradom standarda kvalifikacija specijalista politehnike i standarda zanimanja stručni specijalist inženjer u području politehnike, planira se doseći do termina završetka projekta, rujna 2016. godine.

Uz to će se izvesti i prilagodba studijskih programa za studente kojima posao onemogućava pohađanje studija u punom opterećenju, razvoj sustava studentske prakse proširenjem suradnje sa zainteresiranim dionicima kao i uspostavom sustava vrednovanja ishoda učenja stečenih studentskom praksom, te unaprjeđenje nastavničkih kompetencija razvojem inovativnih metoda poučavanja koje će studente staviti u centar poučavanja.

Prva faza, s planiranim završetkom u prosincu 2015. bit će analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektora. Ona će rezultirati izradom i elaboriranjem studije potražnje za kompetencijama, kvalifikacijama i zanimanjima u politehnici u horizontima 2020. i 2025. godine.

Duga faza prijedloga standarda kvalifikacija u područjima specijalističkih studija politehnike: računarstva, informacijskih sustava, energetike i elektronike, mehatronike, ortotike i protetike, grafičkog dizajna i tehnologija u tiskarstvu, te graditeljstva, očekuje se da će biti gotova u svibnju 2016., faza razvoja i unapređenja studijskih programa završetkom projekta.

Tijekom cijelog projekta odvijat će se bitna faza unaprjeđenja kompetencija dionika projekta – nastavnika i asistenata, kako bi mogli što kvalitetnije osmisliti ali kasnije i provoditi rezultate projekta.