Objave za medije
Vaša lokacija: Početna \ Mediji \ Objave za medije

Slika 3

Predstavljen studijski program e-Zdravstvo kao zanimanje budućnosti

Zagreb, 24. studeni 2016 – U Novinarskom domu održano je predstavljanje „prijedloga novog studijskog programa e-Zdravstvo Tehničkog veleučilišta u Zagrebu“ utemeljenog na Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO)te Europskom standardu e-kompetencija (e-CF) i međunarodnih visokoobrazovnih okvira važnih za učinkovito reformiranje sustava visokoškolskog obrazovanja u skladu s postojećim i budućim potrebama očekujućih oblika e-Zdravstva.

Na predstavljanje studijskog programa e-Zdravstvo pozvani su predstavnici iz različitih institucija zdravstvenog sustava kao što su: Ministarstvo zdravstva HZZO, HZJZ, Medicinski fakultet, Hrvatska liječnička komora, hrvatsko društvo medicinske informatike, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zdravstveno veleučilište,  KBC Zagreb, KB Dubrava, Udruga hrvatskih pacijenata, Hrvatsko Društvo obiteljskih doktora, tvrtka IN2 d.o.o., Ericsson Nikola Tesla  i drugi.

Dekanica prof. dr. sc. Slavica Ćosović Bajić istaknula je kako je prijedlog studijskog programa e-Zdravstvo uspješni nastavak implementacije ideje začetnice tog programa uvažene dr. sc. Višnje Lovrek.

Prodekan za znanost dr. sc. Mladen Mauher dao je uvodnu riječ u kojoj je naglasio da je prijedlog studijskog programa rezultat istraživačko-razvojnog projekta „RAZVOJ VISOKOOBRAZOVNIH STANDARDA ZANIMANJA, STANDARDA KVALIFIKACIJE I STUDIJSKIH PROGRAMA NA OSNOVAMA HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA U PODRUČJU SPECIJALISTIČKIH STUDIJA POLITEHNIKE“ (POLITEHNIKA 2025 http://politehnika2025.tvz.hr/) kojeg je TVZ realizirao u proteklih 15 mjeseci.

U postojećim nacionalnim klasifikacijama u Republici Hrvatskoj ne postoje definirana specifična zanimanja niti radna mjesta koja bi omogućila sastavnicama zdravstvenog sustava definiranje sistematizacije radnih mjesta za potrebe e-Zdravstva. U svijetu se toj problematici pridaje sve veći značaj, pa su u većini zemalja Europe, Kanadi i Australiji definirane precizne kompetencije koje određuju zanimanja u području IKT u zdravstvu, kako za medicinsku struku tako i za informatičku struku.

U nastavku je dr. sc. Miroslav Slamić prezentirao metodologiju istraživanja i razvoja,  utemeljenu na složenom relacijskom podatkovnom modelu, kao i sam  studijski program e-Zdravstvo.
Na početku je istaknuo razloge stvaranja jednog takvog studijskog programa naglasivši da funkcioniranje zdravstvenog sustava bez cjelovitog i integriranog informacijskog sustava  u današnje vrijeme nije više moguće, a kako je Republika Hrvatska posljednjih godina napravila u tom području velike iskorake u zdravstvenom sustavu nužno je takav intenzivni razvoj popratiti s odgovarajućom edukacijom u području e-Zdravstva.

Kako je razvoj realiziran sukladno HKO prije izrade studijskog programa   identificirane su kompetencije i vještine koje mora student steći kroz studijski program.
Na temelju tih kompetencija definirani su prijedlozi dva standarda zanimanja za područje e-Zdravstvo, „Analitičar poslovnih procesa za IKT u zdravstvu“ i „Specijalist za implementaciju aplikacija i podršku za IKT u zdravstvu“.

Za ta dva zanimanja definiran je prijedlog standarda kvalifikacije „magistar/magistrica struke – specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka e-Zdravstva“ čija osnova su skupovi ishoda učenja povezani s kompetencijama. Predložena  kvalifikacija bit će realizirana kroz studijski program e-Zdravstvo.

Cijeli proces razvoja studijskog programa polazi od procijene potražnje za kompetencijama e-Zdravstva u horizontima 2020-2025.

Na tim je osnovama razvijen studijski program e-Zdravstvo koji će se po dobivanju dopusnice izvoditi na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju na TVZ-u.

Taj program pokriva potrebe obrazovanja informatičkog kadra za potrebe e-Zdravstva i osigurava potrebne kompetencije definirane u prijedlozima Standarda zanimanja.

Dr. sc. Miroslav Slamić prezentirao je pojedine silabuse kolegija iz kojih je vidljivo koja stručna znanja i vještine trebaju studenti steći kako bi se mogli uspješno uključiti u svijet rada  u zdravstvenim ustanovama. Pregled kolegija po semestrima i silabusi kolegija e-Zdravstvo mogu se detaljnije pogledati na stranici web aplikacije za studente i poslodavce https://studijskiprogrami.tvz.hr/.

 

KONTAKT ZA MEDIJE:

Marta Alić

Tehničko veleučilište u Zagrebu

E: politehnika2025@tvz.hr

M: 099 26 76 770