O projektu
Vaša lokacija: Početna \ Projekt \ O projektu

Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području specijalističkih studija politehnike

Skraćeni naziv projekta: Politehnika 2025

Što?

Kao najveće hrvatsko politehničko veleučilište na područjima računarstva, informatike, elektrotehnike, mehatronike, graditeljstva, ortotike i protetike i grafičkih tehnologija,  Tehničko veleučilište u Zagrebu, kroz projekt  skraćenog naziva „Politehnika 2025“, ovlašteno je i odgovorno je za oblikovanje obrazovnih standarda i usklađivanje studijskih programa navedenih područja s potrebama, postojećim i budućim, tržišta rada u skladu s načelima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

Kako?

U suradnji s partnerima iz poslovne zajednice, tvrtkama APIS IT, IN2 GRUPA i SPAN, projektom se analiziraju postojeće i buduće potrebe tržišta rada te se temeljem dobivenih rezultata predlažu novi standardi kvalifikacija i zanimanja na području politehnike, na temelju kojih se moderniziraju i izrađuju nastavni planovi i programi specijalističkih stručnih diplomskih studija politehnike.

Kamo?

Upravo bliska suradnja akademske i poslovne zajednice jamac je uspješnosti projekta u kojem se poslodavci postavljaju kao važni čimbenici oblikovanja studijskih programa, dajući kroz svoja iskustva projekcije za kompetencijama na budućim tržištima. Na taj način ishodi učenja studijskih programa usklađeni su sa stvarnim potrebama na tržištu rada te osiguravaju visoku zapošljivost.

.

Projekt se provodi od 18. lipnja 2015. do 18. rujna 2016. godine, u ukupnom trajanju od 15 mjeseci.

Projekt je uspješno prijavljen na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava Europske unije „Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“ i sufinancira se u iznosu od 3.008.370,80 kn  iz Europskog socijalnog fonda.  Ukupna vrijednost projekta je 3.166.706,11 kn.

Cilj projekta

Unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja u specijalističkim diplomskim stručnim studijima politehnike u  skladu s ciljevima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, povećanje zapošljivosti studenata – budućih sudionika tržišta rada te kontinuirano unapređenje kompetencija nastavnika u skladu s načelima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

Aktivnosti

Provedba primijenjenog istraživanja analiza i projekcija potreba i potražnji: postojećih i budućih, realnog i javnog sektora za kompetencijama, kvalifikacijama i zanimanjima na politehničkim tržištima, analiza očekivanih tehnoloških trendova i platformi iz domene primjene ICT-a u politehnici te, temeljem dobivenih rezultata, razvoj novih standarda zanimanja i standarda kvalifikacije, specijalističkih stručnih studija i studijskih programa politehnike, ključne su aktivnosti projekta.

Razvoj programske aplikacije za studente tijekom projekta omogućit će studentima izbor kolegija i kurikuluma na temelju željenih kompetencija za određenu kvalifikaciju i profil zanimanja, a razvoj programske aplikacije za poslodavce omogućit će poslodavcima prepoznatljivost studijskih programa po kompetencijama. Sve što kreiramo u projektu je okrenuto studentima i podizanju njihove konkurentnosti na dinamičnom tržištu rada.

Usmjeravanje, poticanje i podrška studentima/icama na putu prema stjecanju inženjerskih vještina trajni je posao nastavnika/ica. Velika radost, ali i odgovornost. Stoga je važna aktivnost projekta razvoj nastavničkih kompetencija s inovativnim metodama poučavanja koje studente stavlja u fokus interesa, a razvoj pravilnika za priznavanje ishoda učenja neformalnog i informalnog obrazovanja u formalnim studijskim programima, kao jedna od projektnih aktivnosti, značajno doprinosi zaživljavanju koncepta cjeloživotnog obrazovanja u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske.

Brošura

hko_Logo