Partneri
Vaša lokacija: Početna \ Projekt \ Partneri

Tvrtka APIS je Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama, osnovana je krajem 2005. godine. Kombinacijom vrhunskih kompetencija i znanja motiviranih zaposlenika, troškovne učinkovitosti, kvalitete i realizacije isporuka, APIS IT učvršćuje svoju poziciju kao jedan od najsnažnijih središta kompetencija u državi. Tvrtka raspolaže sa značajnim tehničkim, programskim i kadrovskim potencijalom te dugogodišnjim iskustvom u informatičkoj potpori najsloženijim sustavima, kako države, tako i grada Zagreba. Cilj APIS IT-a je kontinuirana izgradnja i održavanje sustava koji će omogućiti istodobnu i međusobnu komunikaciju unutar tijela javne uprave, kao i komunikaciju s europskim organizacijama i institucijama, realizirajući pri tome željeni projekt iskoraka državne i lokalne uprave u transparentniju, bržu, učinkovitiju i građaninu prilagođeniju upravu – upravu budućnosti. APIS IT je posebno zainteresiran za izradu kvalitetnog prikaza stanja potreba, kao i budućih projekcija realnog i javnog sektora za kompetencijama, kvalifikacijama i zanimanjima u području informatike i računarstva te želi sudjelovati u definiranju potreba unutar vlastitog područja djelatnosti, imajući u vidu nove zahtjeve za objedinjavanje državne informacijske infrastrukture i ujednačavanje postupanja tijela javnog sektora u Republici Hrvatskoj. Unutar projekta “Politehnika 2025” namjera APIS IT-a je sudjelovati u izradi prijedloga kvalifikacija na području računarstva i informacijskih sustava, izradom kompetencija i elemenata standarda zanimanja te, prema potrebi, i u ostalim projektnim aktivnostima u sklopu predviđenog budžeta projekta.

Tvrtka IN2 je osnovana 1992. godine u Zagrebu. Bavi se razvojem, implementacijom i održavanjem vlastitih softverskih rješenja i usluga te implementacijom partnerskih softverskih aplikacija. IN2 grupu čini 12 vlasnički povezanih tvrtki, u šest država regije, s preko 500 visokoobrazovanih stručnjaka, koji čine temeljnu vrijednost tvrtke.  Rješenjima i uslugama, IN2 grupa pokriva različite segmente tržišnog poslovanja, s fokusom na javni sektor i upravu, zdravstvo, financijski sektor i osiguranja, telekomunikacije, retail i veleprodaju, industriju, komunalna poduzeća i energetiku. Smatrajući uvođenje standarda zanimanja i kvalifikacija u skladu s ciljevima HKO-a značajnim doprinosom kvaliteti visokog obrazovanju u području studija politehnike te temeljem za povećanje konkurentnosti studenata na tržištu rada i njihove bolje zapošljivosti, sudjelovanjem na projektu Politehnika 2025 IN2 će svojim angažmanom pridonijeti provedbi projekta kroz sudjelovanje najiskusnijih i najkompetentnijih zaposlenika, potičući, na taj način, sinergiju akademske zajednice i realnog sektora.

Span d.o.o. je hrvatska tvrtka na području projektiranja, izgradnje i održavanja informacijskih sustava utemeljenih na naprednim tehnološkim rješenjima globalnih IT lidera. Osluškujući potrebe korisnika te proaktivnom suradnjom s istima, tvrtka je izgradila pouzdane, skalabilne i sigurne informacijske sustave. Jednako tako, tvrtka, na tržištu prisutna od 1993. godine, ima vrhunske stručnjake osposobljene za sve potrebne ekspertize i potpuno posvećene servisnoj i sistemskoj integraciji te razvoju softvera. Uspješno završeni i isporučeni projekti u Hrvatskoj, ali i u zemljama istočne i zapadne Europe, Azije i SAD – a, potvrđuju da je Span d.o.o. tvrtka koja je svojom višegodišnjom praksom postigla tehnološku izvrsnost.

Digitalna evolucija čini da znanja i vještine na ovom području zastarijevaju brže nego što je potrebno jednoj generaciji da završi visokoškolsko obrazovanje. Upravo stoga je ključna suradnja akademskih institucija s gospodarstvom i konstantno osluškivanje pulsa tržišta rada te modificiranje programa u skladu s tim. Kao najveći hrvatski izvoznik softvera u 2014. godini i kompanija koja godišnje zaposli preko 70 IT stručnjaka, tvrtka Span namjerava aktivno sudjelovati u definiranju standarda kvalifikacija na području informatike i računarstva u skladu s globalnim tehnološko –tržišnim trendovima, smatrajući da je udio teoretskog znanja u kurikulumu potrebno nadograditi razvojem kompetencija i vještina koje se stječu aktivnim rješavanjem problema, projektnim radom i stručnom praksom te upravo u tim segmentima će biti ključni doprinos na projektu “Politehnika 2025”.