Tim
Vaša lokacija: Početna \ Projekt \ Tim
Upravljanje projektom
dr. sc. Mladen Mauher, prof. v. šk.
dr. sc. Mladen Mauher, prof. v. šk.
Voditelj projekta
Dr.sc. Mladen Mauher je profesor visoke škole, zaposlen na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu. Doktorsku titulu društveno – humanističkih znanosti (znanstveno polje informacijske znanosti) stekao je na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu. Značajan dio svog radnog vijeka proveo je u znanstveno - istraživačkoj, informatičkoj i poslovno - upravljačkoj djelatnosti na visokostručnim i tehnološkim poslovima te rukovodnim područjima projektiranja, razvoja i implementacije strateških, taktičkih, operativnih poslovnih i informatičkih tehnologija. Dr. sc. Mladen Mauher napisao je veliki broj znanstvenih i stručnih članaka, znanstvenih projekata i razvojnih programa, knjiga, studija i drugih radova iz područja poslovna, javne i informatičke djelatnosti. Trenutno na Tehničkom veleučilištu obnaša funkciju Prodekana za znanost, vanjsku suradnju i nove studijske programe te je voditelj Ureda za upravljanje projektima. Član je Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj Republike Hrvatske.
dr. sc. Miroslav Slamić, prof. v. šk.
dr. sc. Miroslav Slamić, prof. v. šk.
Zamjenik voditelja projekta
Miroslav Slamić je profesor-predavač na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu. Kolegiji koje predaje odnose se na algoritme i strukture podataka te programske jezike i paradigme. Doktorirao je u znanstvenom polju zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Njegov akademski i znanstveni istraživački interes uključuje interaktivne simulacije u stvarnom vremenu i primjenu aplikacija virtualne stvarnosti u obuci osoblja te dijagnostici i terapiji. Također se bavio istraživanjima u području upravljanja masivnim multimedijalnim sadržajima. Radio je istraživanja i projekte u području upravljanja i vođenja raketa te primjene teorije diferencijalnih igara. Ima više od 25 profesionalnih, akademskih i znanstvenih radova objavljenih u spomenutim područjima. Trenutno obnaša dužnost voditelja Specijalističkog diplomskog stručnog studija Informatike na TVZ-u.
Goran Sirovatka, dipl. ing.
Goran Sirovatka, dipl. ing.
Koordinator projektnih aktivnosti
Goran Sirovatka, diplomirani inženjer matematike, voditelj je Odjela za obrazovanje odraslih na TVZ-u. Radio je na poslovima uređivanja i vođenja izdavaštva prirodoslovnih i tehničkih izdanja te vođenja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Vodi i organizira treninge.
dr. sc. Sanja Morić, predavačica
dr. sc. Sanja Morić, predavačica
Koordinatorica projektnih aktivnosti
Sanja Morić je znanstvena suradnica u području biotehničkih znanosti. Bila je zaposlena na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao znanstvena novakinja – viša asistentica (2001.-2012.) te kao viša stručna suradnica za EU projekte (2013.-2015.). Dobiveni EU projekti: ˝An examination of barriers which inhibit the transition from school to employment for persons with disabilities in matters relating to vocational education and training (BITSE)˝, Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci, Partnership, 2012. - 2014., voditeljica projekta za AFZ; ˝Education as Preparation for Work in Ornamental Horticulture˝, IPA BGUE 04 06 - Human Resources Development, 2013. - 2015., prijaviteljica projekta za AFZ. Od 2015. je zaposlena na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu kao predavačica i u Projektnom uredu.
Petra Bonačić Bartolin, mag. ing. mech., asistentica
Petra Bonačić Bartolin, mag. ing. mech., asistentica
Operaterka projektnih aktivnosti
Petra Bonačić Bartolin, magistra ing. mech., je stručna suradnica u području mehatronike i biomedicinskog inženjerstva. Na Tehničkom veleučilištu je zaposlena kao asistentica iz kolegija "Osnove mehanizma" i "Mehanika i čvrstoća" te radi i u Projektnom uredu. Trenutno je na poslijediplomskom doktorskom studiju strojarstva.

Projektni partneri
Antonija Kapović, mag. psych.
Antonija Kapović, mag. psych.
SPAN d.o.o.
Antonija Kapović, Direktorica ljudskih resursa u Spanu s 15 godina iskustva u ljudskim resursima od kojih je posljednjih 10 godina vezano za IT industriju voditeljica je projekta sa strane Spana. Tijekom karijere vodila je brojne interne HR projekte među kojima je dizajn i implementacija sustava praćenja radne uspješnosti i razvoja zaposlenika. Trenutno vodi projekt Span Development Academy kroz koji studenti tehničkih fakulteta mogu unaprijediti programerska znanja kroz mentorstvo, stjecanje certifikata i uključivanje u programerske projekte u Spanu. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i trenutno završava distance learning postdiplomski studij Organizacijskog ponašanja na Birkbeck University, London. Licencirani je praktičar za primjenu Myers-Briggs Type Indicator metodologije za razvoj komunikacijskih vještina, razvoj timova i coaching.
Ivan Žugaj, dipl. inf.
Ivan Žugaj, dipl. inf.
APIS IT
Ivan Žugaj je tijekom karijere bio višegodišnji direktor Sektora za razvoj e-usluga, kao i voditelj razvojnog tima te voditelj projekata čija je svrha bila uvođenja novih tehnologija unutar tvrtke. Trenutno radi na mjestu Specijalist za razvoj proizvoda unutar Ureda za strategijski razvoj. Posebno područje interesa su mu praćenje trendova i standarada u razvoju web aplikacija, unapređenje i podizanje kvalitete razvojnog procesa te upravljanje cjelokupnim životnim ciklusom razvoja informacijskih sustava. U posljednje vrijeme se intenzivno bavi područjem upravljanjem znanja i inovativnošću te Social Business područjem.
mr. sc. Ninoslav Čerkez, dipl. ing.
mr. sc. Ninoslav Čerkez, dipl. ing.
IN2 grupa
Ninoslav Čerkez je izvršni direktor za HR i edukaciju unutar IN2 Grupe s 15 godina iskustva u ljudskim resursima i IT edukaciji, a na projektu je predstavnik IN2 Grupe koja je u ulozi partnera. Formalno obrazovanje je stjecao kroz diplomski i poslijediplomski studij na FER-u te doktorski studij, koji je u tijeku na istom fakultetu. Poslovna znanja je usavršavao kroz DSM, Executive education program Poslovne škole Bled, MBA studij te kroz stjecanje PMP certifikata. Ima bogato iskustvo u radu na IT projektima u različitim ulogama, od voditelja projekta, projektanta, programera do arhitekta sustava i poslovnog analitičara. Ostvario je i tehničke stručne certifikate za Oracle i Java tehnologije.

Ostali članovi tima
Članovi tima za specijalistički diplomski stručni studij informatike

dr.sc. Miroslav Slamić, prof. vis.šk.
dr. sc. Damir Delija, dipl. ing.
mr.sc. Aleksandar Stojanović, asistent
Aleksandra Bernašek,dipl.ing.graf.tech., predavač
dr.sc. Alen Šimec, predavač
Bojan Nožica, dipl.ing.ele., viši predavač
Davor Cafuta, dipl.ing.rač., viši predavač
Ivica Dodig, dipl.ing.rač., viši predavač
doc.dr.sc. Jana Žiljak Vujić, prof.v.š.
Maja Turčić, dipl.inf.graf.teh., predavač
dr.sc. Marko Horvat, predavač
Mia Čarapina, dipl.ing.ele., predavač
dr.sc. Petar Jandrić, viši predavač
dr. sc. Roman Domović, predavač
Ulla Leiner Maksan,magistra dizajna, asistent
Vesna Uglješić, dipl.dizajner, asistent
dr.sc. Žarko Nožica, dipl.ing.ele., prof.vis.škole
Željko Kovačević, inženjer inf., asistent
dr.sc. Željko Širanović, prof. pt. obraz., viši predavač
Danijela Pongrac, prof., predavač
Ivan Rajković, dipl. film i tv mont, MBA, predavač
Milan Bajić, struč. spec. ing. techn. inf., predavač
mr.sc. Marinko Žagar, predavač

Članovi tima za specijalistički diplomski stručni studij elektrotehnike

Mr.sc. Davor Gadže, viši predavač
mr.sc.Dubravko Žigman dipl.ing.ele., viši predavač
Goran Belamarić, dipl.ing.ele., viši predavač
mr.sc. Goran Malčić,dipl.ing., viši predavač
Milivoj Puzak, dipl.ing.ele. viši predavač
Predrag Valožić, dipl.ing.ele., prof.vis.škole
mr.sc. Veselko Tomljenović, dipl.ing.ele. viši predavač
Željko Stojanović, dipl.ing.ele., predavač
dr.sc. Krešimir Meštrović, prof.vis. šk.

Članovi tima za specijalistički diplomski stručni studij graditeljstva

Boris Uremović , dipl.ing.građ., predavač
mr.sc Donka Wurth, dipl.ing.građ., predavač
dr.sc.Dražen Arbutina, dipl.ing.ath., prof.vis.škole
dr.sc.Sonja Zlatović, dipl.ing.građ., prof.vis.škole

Članovi tima za specijalistički diplomski stručni studij mehatronike

Vesna Alić-Kostešić, dipl.ing., v.pred.
Hrvoje Rakić, dipl.ing.str., asistent
dr.sc. Ivo Čala, prof.vis.škole
Petra Bonačić Bartolin, mag.ing.mech., asistentica
dr.sc. Toni Bjažić, viši predavač

Predstavnik za javnu nabavu

Sandra Perko, oec.

Članovi Tima za marketing

Vjeran Bušelić, dipl.ing.mat., viši predavač
Marta Alić,dipl.novinar, asistentica

WEB administrator

Sanja Duk, dipl.ing.ele., predavačica

Informatička potpora

Slaven Crnjac, prvostupnik strojarstva
Hrvoje Matešić, inženjer strojarstva, viši laborant

Računovodstvo i finacije

Ljiljana Radaković, oec.
Tonka Žilić, dipl.oec.
Božena Šimrak, oec.

Pravni poslovi

Irena Jurkić Leković, dipl.iur.